Lodz
PKS
TUSZYN → TUSZYN LAS → LODZ
06:10 06:55[FG] 07:20   ZibiK
TUSZYN → LODZ
05:00[] 05:50 06:30[] 07:40[A] 08:15[]
08:30 09:43[] 10:10[U+] 10:50 11:20[]
12:25 12:50[] 13:35 14:20[FG] 14:40[U]
15:05 15:40[FG] 15:55[U] 16:40 17:15[U]
18:10 18:55[U] 19:55 20:55[U] 22:30[U]
LODZ → TUSZYN LAS → TUSZYN
14:00[U] 15:00[FG] 15:50 17:20
LODZ → TUSZYN
04:10[] 05:10 05:30[A] 05:40[] 06:10[FG]
06:30 06:50[A] 07:40[] 08:00 09:00[+U]
09:10[] 10:15 10:30[] 11:45[A] 11:50[+]
12:10[] 13:00 13:40[FG] 14:30 15:20[U]
16:20[FG] 16:40[U] 18:20[U] 19:20 20:20[U]
21:50[U]
Prace nad opisem warunków kursowania oraz nad wygladem ten strony ZOSTAŁY WSTRZYMANE! (7431)